Fiskodlingspåse, oljeskydd, båtskydd och andra marina produkter.

Verkar du i en marin miljö med utmaningar som går att lösa inom ramen för PVC-duk? Vi hjälper dig utveckla optimala lösningar för din verksamhet utifrån dina behov och önskemål.

Några exempel: För företag som arbetar med slutna fiskodlingssystem tillverkar vi fiskodlingspåsar som är skräddarsydda för varje enskild anläggning. På uppdrag av myndigheter och oljebolag tillverkar vi oljeskydd av högsta kvalitet med produktion närmare marknaden och leverans över hela världen via vårt nätverk av leverantörer. Andra produkter är bryggpresenningar, duk till skrovtvätt och Cleanboat.