Hållbara lador och väderskydd för boskap, designade för djurens välbefinnande.

 

Holländska företaget ID Agro berättar om samarbetet med NHC.

ID Agro utvecklar innovative system för lador och väderskydd för boskapsbranschen, med lantbrukare och boskap i första rummet. NHC levererar högkalitativa system för Cow Lounges och Roundhouses med textiltak som ger ljusgenomsläpp och bidrar till ljusa och trivsamma miljöer för djuren.

“NHC är en tillmötesgående och idéstark partner som har hjälpt oss hitta lösningar anpassade för våra unika behov. Jag är imponerad av deras förmåga att vara flexibla samt komma med idéer och utveckla nya lösningar snabbt.”

Marco Noordman – Ägare / Managing Director, ID Agro.