Vår slogan ”We Cover The World” är något vi är väldigt stolt över på NHC. Den är mångbottnad men ändå rak, precis som vi.

 

Det kanske mest uppenbara är att vår verksamhet grundar sig i mångt 
och mycket på att vi tillverkar saker som täcker och skyddar åt våra 
kunder – våra kunder finns också och verkar över hela världen.

Vår slogan markerar även våra ambitioner med att växa och expandera NHCs verksamhet ute i världen.

Det vi också vill säga med detta, är att vi är ett hållbart och ansvarstagande bolag, med starka fundament för vad vi tror på och står för. 
Vi täcker inte bara fysiska ting, utan vi täcker även upp för våra kunder och medmänniskor. Och det är med denna inställningen vi närmar oss allt vi gör, även när vi tänker kring sponsring.

 

 

Vi fokuserar på noggrant utvalda – långsiktiga partnerskap.

 

Det vi vill är att sponsringen skapar en Win-Win, inte bara mellan två företag, utan även skapar värden och upplevelser för både intressenter och samhället i stort. 
Vi frånsäger oss alltså all typ av passiva och rutinmässiga donationer.

NHCs kärnvärden är ”Hard Work, Smartness , Care & Trust”, värderingar som vi vill ska återspeglas i alla våra aktiviteter och insatser.

 

Ansökan om Sponsring

 

Vill du kontakta oss för att presentera ett förslag till samarbete? Välkommen med din skriftliga ansökan via e-post:info@nhc-sweden.com  ”ange ”Sponsor” i mailrubriken.